Skarpa w SP 28 – rok 2024
Ściana na U.M. – rok 2023
Skarpa w SP 28 – rok 2018

Lokalizacja

UKS Skarpa Lublin przy SP 28
ul. Radości 13, Lublin

Wyświetl większą mapę

Ściana wspinaczkowa Uczniowskiego Klubu Sportowego Skarpa znajduje się na obiekcie sportowym (sala gimnastyczna) przy Szkole Podstawowej nr 28 na ulicy Radości 13 (osiedle Czuby). Wejście na obiekt od strony boiska do piłki nożnej.

Regulamin

Zasady publicznego korzystania ze sztucznej ściany wspinaczkowej UKS Skarpa Lublin

 1. Wspinaczkę na ścianie wspinaczkowej UKS Skarpa w Lublinie, znajdującej się na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie, można uprawiać wyłącznie w obecności instruktora wspinaczki.
 2. Zasady:
  • Osoby początkujące mogą wspinać się tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia.
  • Samodzielnie mogą wspinać się jedynie osoby, przeszkolone w zakresie wspinaczki i asekuracji, za zgodą prowadzącego zajęcia.
  • Wspinanie zarówno z górną, jak i z dolną asekuracją może odbywać się jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i po przejściu stosownego przeszkolenia.
 3. Wszystkie osoby wspinające się na ścianie wspinaczkowej UKS Skarpa w Lublinie zobowiązane są do:
  • Zapoznania się i ścisłego przestrzegania regulaminu.
  • Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
  • W przypadku, gdy są to osoby początkujące, przejścia przeszkolenia w zakresie podstawowych technik asekuracyjnych i zasad wspinaczki na ścianie wspinaczkowej.
  • Ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportów ekstremalnych (w tym alpinizmu).
  • Podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zagrożeniami związanymi z uprawianiem wspinaczki sportowej.
  • W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia dostarczenia odpowiedniego oświadczenia rodziców/opiekunów zezwalającego jej na uprawianie wspinaczki sportowej.
 4. Osoba, która uczestniczy w zajęciach wspinaczkowych ma prawo:
  • Korzystać ze ściany i jej urządzeń oraz obiektów zaplecza (szatnia, łazienka, toaleta. sala nr.123) w celu uprawiania wspinaczki (nauka, trening, rekreacja) ewentualnie niektórych rodzajów ćwiczeń parawspinaczkowych, w sposób prawidłowy i bezpieczny.
  • Korzystać z elementów wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego, które są przeznaczone dla publiczności, a konkretnie: lin asekuracyjnych zawieszonych na stanowiskach wędek, lin przeznaczonych do prowadzenia, uprzęży wspinaczkowej, kompletu: karabinek – przyrząd asekuracyjny.
  • Oczekiwać pomocy i fachowej porady w kwestiach technicznych i organizacyjnych związanych z uprawianiem wspinaczki oraz korzystaniem z zaplecza itp. od osoby dyżurującej na terenie ściany.
 5. Na ścianie mogą się wspinać osoby, które:
  • Ukończyły 18 rok życia,
  • Ukończyły 15 rok życia i posiadają zgodę obojga rodziców na uprawianie wspinaczki (na piśmie, na specjalnym formularzu),
  • Młodzież, która nie ukończyła 15 roku życia, a posiada wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub opiekunów może uczyć się wspinania pod nadzorem instruktora wspinaczki.
  • Potrafią prawidłowo asekurować podczas wspinaczki na wędce (zostały przeszkolone lub sprawdzone przez instruktora ściany),
  • Potrafią prawidłowo asekurować podczas wspinaczki z dolną asekuracją (zostały przeszkolone lub sprawdzone przez instruktora ściany),
 6. Na ścianie można wspinać się:
  • Na wędkę – wszędzie tam, gdzie wiszą liny asekuracyjne.
  • Prowadząc – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów.
  • Bulderując (wspinając się bez asekuracji) – wszędzie do wysokości 3 metrów (oznaczonej czerwoną linią);
   Uwaga. Nie wolno sięgać rękami powyżej czerwonej linii. 
      Wspinacz bulderujący powinien podłożyć materac i korzystać z asysty.
      O możliwościach wspinania bez asekuracji ponad graniczną linią 3 m może decydować wyłącznie prowadzący zajęcia.
 7. Wszyscy użytkownicy ściany MUSZĄ stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji obowiązujące na ścianie UKS Skarpa. W szczególności:
  • Linę do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym zabezpieczonym stoperem (oba węzły powinny przylegać do siebie) lub w przypadku asekuracji górnej przypinać za pomocą dwóch przeciwstawnie ustawionych karabinków z blokadą zamka.
  • Do asekuracji nie wolno stosować przyrządu ósemka!
  • Należy używać sprzętu i wyposażenia odpowiedniej jakości (posiadającego wymagane atesty);
  • Obsługę przyrządu asekuracyjnego należy prowadzić w sposób statyczny.
  • Zabrania się opuszczać wspinacza zjeżdżającego pod ścianę metodą „prześlizgiwania” liny trzymanej w dłoniach;
  • Zabrania się bulderować, gdy powyżej wspina się ktoś inny lub wspinać się ponad osobą bulderującą.
  • Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest tylko wtedy, gdy linie ewentualnych lotów wspinacza nie stanowią zagrożenia dla innych osób.
 8. Na terenie ściany może przebywać jednocześnie najwyżej 30 osób (Uwaga. Dyżurny jest 31 osobą).
  • Jednocześnie na ścianie mogą się wspinać:
   • W przewieszeniu 3 osoby
   • W pionie 3 osoby
   • W „kominie” 1 osoba
   • Pod koszami (bouldering) po 1 osobie
   • W „dachu” 2 osoby
   • Na ścianach bulderowych z regulowanym kontem nachylenia po 1 osobie
   • Moonboard – 1 osoba
 9. Inne formy aktywności para wspinaczkowej (zjazdy na linie, etc.) można uprawiać wyłącznie za zgodą instruktora wspinaczki.
 10. Zadaniem dyżurującego na ścianie instruktora jest czuwanie nad bezpieczeństwem i komfortem wspinania publiczności. W przypadku drastycznego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa lub przepisów porządkowych dyżurny ma prawo i obowiązek natychmiast usunąć z jej terenu osoby niesforne lub stwarzające zagrożenie dla innych wspinaczy.
 11. Wszelkie problemy, kwestie sporne związane z użytkowaniem ściany wspinaczkowej rozstrzyga Zarząd UKS Skarpa.

Przepisy porządkowe sztucznej ściany wspinaczkowej UKS Skarpa Lublin

 1. Wstęp na halę sportową dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
 2. Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Na ścianę wspinaczkową można zabrać podręczną torbę, plecak, sprzęt wspinaczkowy.
  Administracja budynku, personel ściany nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub w torbie podręcznej
 3. Osoby przebywające na ścianie wspinaczkowej powinny zachowywać się dyskretnie i kulturalnie.
 4. Na zeskoku ściany wspinaczkowej NIE WOLNO kłaść jakichkolwiek przedmiotów; Na podłodze może leżeć, co najwyżej zapas liny asekuracyjnej.
 5. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na terenie całego obiektu.
 6. Osoba korzystająca ze sprzętu wspinaczkowego będącego na wyposażeniu ściany jest odpowiedzialna materialnie za jego stan. Za każdym razem to prowadzący zajęcia wydaje i odbiera sprzęt wspinaczkowy osobom z niego korzystającym.
 7. Instruktor ma prawo usunąć z terenu obiektu każdą osobę, która nie respektuje niniejszego regulaminu i poleceń opiekuna.
 8. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 9. Na terenie obiektu sportowego zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, itp.
 10. Na terenie ściany wspinaczkowej może przebywać najwyżej 30 osób (oraz dyżurny instruktor);
 11. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów, odchylanie ruchomych paneli) może prowadzić tylko osoba dyżurująca.
 12. Wszelkie problemy, kwestie sporne związane z użytkowaniem ściany wspinaczkowej rozstrzyga Zarząd UKS Skarpa.