Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych w konkurencji prowadzenie odbędą się w Lublinie!

wpis w: Bez kategorii | 0

Po pięciu latach, juniorskie Mistrzostwa Polski wracają do Lublina! Najlepsi zawodnicy w kraju będą walczyć w Lublinie o medale Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w konkurencji prowadzenie.


Zawody zakończy pierwsza w historii dekoracja Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w tzw. trójboju, a więc poznamy również najlepszych zawodników, którzy walczyli w tym roku we wszystkich trzech konkurencjach wspinaczkowych.

Sponsorami zawodów są: Milo of climbing oraz Lemonex

Serdecznie zapraszamy do startowania i kibicowania!

Poniżej szczegółowe informacje:

1. Organizacja
Polski Związek Alpinizmu,
UKS Skarpa Lublin,
Lubelskie Centrum Wspinaczkowe.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora: Michał Kawecki (510439144).

2. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja – www.pza.org.pl
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.
Aby zapisać się na zawody, najpierw zaloguj się lub załóż konto, a następnie dokonaj zgłoszenia w systemie
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 21.06.2017.

5. Nagrody i świadczenia organizatorów
Miejsca 1–3: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

6. Opłata startowa
30 złotych przy wcześniejszym zgłoszeniu przez Internet, płatne w biurze zawodów,
60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet, płatne w biurze zawodów.

7. Miejsce
Lubelskie Centrum Wspinaczkowe.
Adres: Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP, ul. Głęboka 31, Lublin.

8. Harmonogram

Niedziela, 25.06.2017

08:30–9:30 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
10:00 — rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie (formuła flash, 2 drogi eliminacyjne dla dziewcząt i chłopców),
15:00 — zamknięcie strefy izolacji,
15:30 —17:00 — finały na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
17:30 — zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców.

9. Osoby oficjalne
Sędzia główny: Rafał Kanowski.
Sędzia PZA: Monika Prokopiuk.
Konstruktor dróg: Michał Łodziński, Michał Kawecki.