Będzie – Puchar Polski seniorów i młodzieżowców na czas – Lublin, 1 kwietnia 2011

wpis w: Informacje, Seniorskie, Zawody | 0

W dniu 1 kwietnia 2011r. w Lublinie odbędą się zawody Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców we Wspinaczce Sportowej w konkurencji  na czas.

 • Uczestnictwo
  W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
  Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
  Formularz można wysyłać pocztą tradycyjną do biura PZA lub przekazać delegatowi PZA podczas rejestracji na zawody.
  Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NW.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń
  Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 30.03.2011 r.
 • Nagrody i świadczenia organizatorów
  Z końcowych wyników Pucharu Polski wyodrębniona zostanie klasyfikacja zawodników w kategorii młodzieżowców.
  Puchar Polski (seniorzy)
  Miejsca 1–6: nagrody pieniężne zgodne ze standardem PZA

  Puchar Polski (młodzieżowcy)
  Pierwsze miejsca: puchary,
  miejsca 1–3: dyplomy, medale.

 • Opłata startowa
  Opłata startowa 20 zł; w przypadku braku zgłoszenia przez Internet opłata startowa 30 zł – płatne w biurze zawodów.
 • Harmonogram
  Piątek, 01.04.2011 r.
  15.30 – 16.30 – rejestracja zawodników Pucharu Polski,
  16.30 – zamknięcie list startowych,
  16.45 – wywieszenie list startowych,
  17.00 – demonstracja dróg
  17.15 – eliminacje i finały kobiet i mężczyzn,
  20.00 – ogłoszenie wyników i dekoracja
  Dokładny harmonogram zawodów zostanie opublikowany po zamknięciu listy startowej.